CISO: Verhogen van de effectiviteit door de rollen en verantwoordelijkheden te leren begrijpen

CISO: Verhogen van de effectiviteit door de rollen en verantwoordelijkheden te leren begrijpen

De Chief Information Security Officer (CISO) is een leidinggevende functie, als een CIO. De aandacht van de CISO gaat echter in de eerste plaats uit naar bescherming van gegevens, door middel van het proces van informatie en cybersecurity.

Een CISO is verantwoordelijk voor het identificeren van beveiligingsrisico’s en de informatiemiddelen van de organisatie.

Het beschermen van de gegevens en intellectuele eigendommen, reputatie tegen zowel interne als externe bedreigingen.

Evenals het handhaven van de integriteit van organisatorische activa door risico’s te identificeren die schade kunnen toebrengen aan de informatiesystemen van de organisatie.

Verantwoordelijkheden van een CISO

De Chief Information Security Officer (CISO) heeft veel verantwoordelijkheden binnen de informatiebeveiligingsritmes zoals:

 • Ontwikkelen en overzien van de cybersecurity -strategie.
 • Definieren van de securitydoelen en -doelstellingen van de organisatie
 • Een plan maken om de vastgestelde doelen en doelstellingen te bereiken
 • Beleid en procedures ontwikkelen van informatiebeveiliging om de organisatie te beschermen tegen cyberbeveiligingsschade.
 • Implementeer van het het beveiligingsbeleid, beveiligingsprocedures en de richtlijnen die de werknemers moeten volgen.
 • Regelmatig risicobeoordelingen uitvoeren van alle systemen en het beheren van de cyberbeveiliging binnen de organisatie.
 • Identificeer van de de middelen die nodig zijn voor preventiestrategieën.
 • Voorbereiden van budgetten voor cyberbeveiligingsinitiatieven.
 • Coördineren van cyberbeveiligingsinitiatieven met andere leden in het managementteam.
 • Vaststellen van prioriteiten tussen concurrerende behoeften.
 • Plannen van beveiligingsinbreuken en het ontwikkelen van een incident response plan.
 • Ontwikkelen, implementeren en beheren van de Awareness- en Trainingsprogramma’s voor informatiebeveiliging.
 • Zorgdragen dat er voldoende personeel beschikbaar is met de benodige vaardigheden om deze taken met betrekking tot informatiebeveiligingsbeheer uit te kunnen voeren.

Hoewel de CISO veel taken heeft, draait het om één belangrijke missie:

Het beschermen van organisatiegegevens tegen onbevoegde toegang, schade of diefstal.

De CISO is een belangrijk lid van het managementteam binnen de organisatie. De rol en verantwoordelijkheden die zij hebben zijn zeer belangrijk voor een organisatie om hun gegevens te kunnen beschermen tegen cyberaanvallen.

Ze dienen ook als adviseur over alles met betrekking tot informatiebeveiliging. Waaronder: Het vaststellen van bedrijfsdoelstellingen, -beleid en -normen. Het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten en het balanceren van risico- en beveiligingsvereisten. Implementeren van tools voor het identificeren, monitoren of voorkomen van bedreigingen.

Positionering van de CISO-rol in een organisatie

De organisatiestructuur van een onderneming bepaalt waar de chief information security officer (CISO) in past. De verantwoordelijkheden en functies van de CISO variëren afhankelijk van de grootte van de organisatie.

Grote onderneming

Doorgaans heeft een grote onderneming een IT-afdeling met een CIO of andere functies op senior niveau. Bijvoorbeeld een directeur informatietechnologie (IT), een vice-president voor computerdiensten, of hoofd van een Network Operations Centre, Systems Administration.

In een dergelijke organisatie heeft de CIO vaak de meest senior IT-positie die verantwoordelijk is voor alle aspecten van de technologische middelen en infrastructuur van een onderneming (inclusief hardware, software, telecommunicatienetwerken). Toezicht houden van andere posities op senior niveau in die organisatie met verantwoordelijkheden voor computerdiensten zoals netwerkbewerkingscentrum of systeembeheerder.

In zo’n organisatie kan een CISO zijn die rapporteert aan de CIO. De laatste tijd is het gebruikelijk om een CISO te hebben die rechtstreeks rapporteert aan de CEO, zelfs in een organisatie met een CIO. Dit zorgt ervoor dat informatiebeveiliging de volledige aandacht krijgt die het verdient.

Middelgrote organisatie

Veel middelgrote organisaties hebben geen CIO; in plaats daarvan hebben ze een CISO die rechtstreeks rapporteert aan de CEO van de organisatie en toezicht houdt op de behoeften met betrekking tot informatiebeveiliging.

Een chief information security officer (CISO) is verantwoordelijk voor het beschermen van de kritieke bedrijfsgegevens, intellectuele eigendommen, systeeminfrastructuur en de reputatie van een onderneming tegen cyberaanvallen door criminelen, terroristen of natiestaten. Deze rol vereist een diepgaande kennis van mogelijke risico’s.

In een kleine organisatie

In een klein bedrijf of start-up als voorbeeld is het niet mogelijk om een fulltime CISO in dienst te hebben, Vaak hebben zij iemand die security afhandelt in combinatie met andere leidinggevende taken zoals budgettering en de strategische planning. Meestal is dit geen ideale situatie, maar kan wel werken als deze persoon kan worden bijgestaan door een externe CISO of virtuele CISO.

Hoe vervult een CISO de verantwoordelijkheden?

De CISO neemt ook deel aan het ontwikkelen van het securitybeleid en de procedures van de organisatie om de IT-activa te beschermen. Dit omvat toezicht houden op alle rampenherstel- of noodplannen die worden uitgevoerd, adviseren binnen het team, beoordelen van risico’s en kwetsbaarheden.

De CISO deelt deze informatie met de leidinggevenden zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen over de securitymaatregelen van hun organisatie.

Dit omvat het toezicht houden op alle rampenherstel- of noodplannen die worden uitgevoerd, en het adviseren binnen het team voor het beoordelen van risico’s en kwetsbaarheden. Hij deelt deze informatie met leidinggevenden, zodat zij goede beslissingen kunnen nemen over de beveiligingsmaatregelen van hun organisatie.

Om effectief te zijn, moet een CISO veel afweten van de activiteiten van de organisatie. De afdeling informatiebeveiliging maakt deel uit van een organisatie en is er niet onafhankelijk van, wat betekent dat ze moeten begrijpen hoe alle afdelingen werken om deze het beste te beschermen.

De CISO moet ook kennis hebben van wat schadelijk zou kunnen zijn voor de organisatie als het wordt blootgesteld of gecompromitteerd.

De CISO adviseert ook over hoe te reageren in een noodsituatie, zoals een datalek of cyberaanval, zodat het herstel snel en effectief is. Een goed opgeleid cyberbeveiligingsteam kan schade aan bedrijfsinformatiemiddelen van kwaadwillende insiders die op zoek zijn naar manieren om te profiteren door bedrijfsgeheimen te verkopen minimaliseren.

De chief security officer heeft vaak kennis van onderzoeken naar rampen omdat zij toegang hebben tot waardevol forensisch bewijs als dit nodig is om de schade en verliezen te beoordelen die het bedrijf lijdt als gevolg van sabotage, spionage of terrorisme.

Ze kunnen worden ingezet tijdens juridische procedures na elk incident waarbij IT gecompromitteerd werd tijdens periodes waarin de systemen niet up-to-date waren met patches of andere antimalware-software

Risicomanagement informatiebeveiliging

Risk Management

De CISO is verantwoordelijk voor het uitvoeren van risicobeoordelingen om de mogelijke kwetsbaarheden te identificeren die kunnen leiden tot datalekken. En zal oplossingen aanbevelen om de schade te beperken.

Dit bevat het ontwikkelen van beleid, procedures en beveiligingsstandaarden die alle werknemers van het bedrijf nodig hebben met betrekking tot toegangscontroles, identificatiebeheer en geprivilegieerde gebruikersrollen.

Het identificeren en implementeren van waarborgen, controles of tegenmaatregelen om informatiemiddelen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Dit bevat identiteitsbeheer, preventie van gegevensverlies (DLP), firewall-/inbraakdetectiesystemen en coderingstechnologieën.

De Chief Information Security Officer is ook verantwoordelijk voor het beheer van de programma’s met betrekking tot de kwetsbaarheidsbeoordelingen en penetratietesten.

Deze initiatieven zijn ontworpen om risico’s te identificere en te beheren via een reeks methodieken zoals het scannen van netwerken, beoordelen van codebases of het uitvoeren van handmatige tests op applicaties, besturingssystemen, netwerken of andere IT-assets.

Een goede CISO moet potentiële risico’s en kwetsbaarheden in een organisatie snel kunnen herkennen. Het is belangrijk dat de CISO zich bewust blijft van de huidige bedreigingen en uitbuitingen om te weten hoe de informatiemiddelen het beste kunnen worden beschermd.

Het is van cruciaal belang dat de CISO op de hoogte is van de huidige bedreigingen, uitbuitingen en geïnformeerd wordt hoe de informatiemiddelen het beste kunnen worden beschermd om de organisatie te helpen beslissen over de uit te voeren controles.

De ontwikkeling van een noodherstelplan

De CISO moet kunnen begrijpen hoe het bedrijf werkt, om het juiste advies te kunnen geven over de extra beschermingsmaatregelen die nodig zijn voor hun waardevolle informatiemiddelen, vooral tijdens een ramp.

De CISO is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een disaster recovery plan om bedrijfsmiddelen te kunnen beschermen in geval van calamiteiten, zoals natuurrampen en hackaanvallen. Houdt ook toezicht op alle rampenherstel- of noodplannen die worden uitgevoerd en zit in een team voor het beoordelen van risico’s en kwetsbaarheden.

Hij deelt deze informatie met de leidinggevenden zodat ze goede beslissingen kunnen nemen over de beveiligingsmaatregelen van hun organisatie.

Toezicht houden op beschermende controles tegen elektronische bedreigingen op bedrijfsnetwerken zoals malware, virussen, ransomware en DDoS-aanvallen. 24 uur per dag monitoren van onlineactiviteiten met realtime waarschuwingen, zodat werknemers weten wanneer een aanval aankomt voordat deze schade kan toebrengen aan de systemen van computers.

Eenorganisatie helpen te voldoen aan regelgevingen

De taken van een chief information security officer (CISO) omvat het waarborgen van het naleven van zowel overheidsregels als health insurance portability en accountability act (HIPPA).

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en industriestandaarden zoals ISO 27001:2013, Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS).

Interne -externe auditing en beoordeling

Een CISO helpt de organisatie bij het coördineren van interne beveiligingsaudits, waaronder periodieke beoordelingen van de beveiligingsbeleidsdocumenten van het bedrijf.

De CISO kan betrokken zijn bij het toezicht op externe auditors die hun naleving van industrienormen zoals ISO 27001 en SOC beoordelen. De CISO zal feedback geven aan leidinggevenden over alle gebieden die verbetering of veranderingen nodig hebben.

Web-monitoring

In de huidige wereld van grote concurrentie en sociale media is het belangrijk om voor een goed beheer van de reputatie te zorgen van de organisatie online. De Chief Security Officer moet maatregelen nemen om het internet en sociale mediasites te monitoren op schadelijke inhoud die de organisatie negatief kan beïnvloeden.

Processen moeten worden opgezet om Open-Source Intelligence (OSINT) te gebruiken om te controleren op bedreigingen, kwetsbaarheden en informatielekken.

OSINT is het ontdekken en analyseren van informatie over personen of organisaties die open bronnen op internet gebruiken. Dit kunnen sociale media, blogs, en meer zijn. Het helpt om gebieden te ontdekken die niet direct beschikbaar zijn in het publieke domein.

OSINT kan u helpen om:

 • De concurrentie beter begrijpen.
 • Identificeren van opkomende trends die van invloed kunnen zijn op de beveiligingshouding van uw organisatie en klanten.

Cybersecuritytraining en -Awareness (bewustzijn)

De CISO moet ervoor zorgen dat het personeel zich algemeen bewust is van de risico’s rond cyberbeveiliging en hoe ze moeten reageren tijdens een crisis. Het doel is dat elke werknemer zijn rol begrijpt en wat hij kan doen om de bedrijfsinformatie te beschermen.

Beveiligingsbewustzijnsprogramma’s zijn ontworpen om werknemers te helpen cyberdreigingen te identificeren en te voorkomen. Dit soort beveiligingsprogramma’s helpen uw werknemers om situatiebewust te worden, zodat ze kunnen reageren op zowel huidige als toekomstige cyberbeveiligingsbedreigingen.

Het is van belang dat alle medewerkers van de organisatie deze kennis hebben om de activa van de organisatie te beschermen.

Vaardigheden om een Information Security Officer te zijn

Intellfence-Cybersecurity Awareness Training Module

Een CISO moet een gedegen kennis en begrip hebben van IT, computerbeveiliging, informatietechnologierecht, informatiesystemen. Het vermogen om strategisch na te denken over de potentiële risico’s die de bedrijfsvoering kunnen bedreigen.

Superieure analytische mogelijkheden met de mogelijkheid om uitgebreide beoordelingen uit te voeren van risiconiveaus voor verschillende kwetsbaarheden of bedreigingen om gegevens te beschermen tegen onbedoelde schade of verlies, evenals een opzettelijke inbraak door hackers in netwerken, computers en databases van organisaties met gevoelige gebruikersgegevens zoals wachtwoorden of creditcardnummers zijn vereist.

Deze cybersecurity professionals hebben een sterke social engineering-preventieachtergrond nodig, omdat ze ook betrokken kunnen zijn bij training en bewustmakingsinspanningen om social engineering te beschermen.

Uitgebreide technologie implementeren is ook essentieel om beveiligingsmaatregelen te implementeren die systemen beschermen tegen inbraak, gelekte gegevens of andere inbreuken.

Een chief information security officer moet de mogelijkheid hebben om te begrijpen hoe de computersystemen werken, in staat zijn om hun kwetsbaarheden goed te beoordelen en te weten welke actie er nodig is wanneer ze worden aangevallen of op de een of andere manier worden gecompromitteerd. Een goede kennis beschikken van verschillende technologieën.

Deze professionals moeten beschikken over uitstekende probleemoplossende vaardigheden, omdat ze voortdurend een oplossing nodig hebben voor alle beveiligingsuitdagingen die zich in de organisatie aandienen. Een effectieve CISO heeft inzicht nodig in wat gevoelige informatie is, hoe dat kan worden aangetast en hoe men een dergelijke schending kan oplossen.

Interpersoonlijke vaardigheden

Een goede Chief information security officer moet beschikken over uitstekende interpersoonlijke vaardigheden om goed met andere medewerkers om te kunnen gaan. Het vermogen om met kalmte onder druk te handhaven is een andere cruciale vereiste omdat hij/zij mogelijk meerdere teams moet coördineren tijdens een noodsituatie; dergelijke situaties kunnen softwarestoringen of cyberaanvallen tegen computersystemen binnen het controlegebied omvatten.

Sterke communicatieve vaardigheden

Een CISO moet beschikken over sterke communicatieve vaardigheden: verbaal; schriftelijk; presentatie -faciliteringsvaardigheden en interpersoonlijke vaardigheden.

Enkele belangrijke mensen waarmee de CISO communiceert, zijn de CEO en CFO, CIO, dus ze moeten hun strategisch plan voor beveiliging goed kunnen formuleren op een manier die begrijpelijk is zonder te veel vakjargon of acroniemen.

Ze hebben ook goede luistervaardigheden nodig – ze moeten niet alleen kunnen begrijpen wat er met hen wordt gecommuniceerd, maar ook de tone of voice die gebruikt wordt.

Sterke leiderschapsvaardigheden

Chief Information Security Officers hebben meerdere petten op en moeten soms als leider optreden terwijl ze nog steeds flexibel genoeg moeten zijn om onverwachte situaties aan te kunnen; het ontwikkelen van deze kwaliteiten helpt bij het creëren van een effectieve CISO in een organisatie.

Een effectieve CISO heeft sterke leiderschapsvaardigheden nodig om een team van ingenieurs en projectmanagers te beheren en te kunnen overzien.

Goede mensenlijke vaardigheden (Soft Skills)

De CISO communiceert met veel mensen, zowel intern als extern. Het vermogen om effectief te communiceren kan helpen om goodwill bij de werknemers te bevorderen. Degenen die hier bijzonder bedreven in zijn, kunnen het vertrouwen in anderen verhogen wanneer ze over zeer gevoelige kwesties spreken.

Een goede relatie met externe partners is ook van belang, het helpt bij het opbouwen van een goede band en het creëren van een gevoel van vertrouwen over het vermogen van de organisatie om gegevens veilig te stellen.

Ervaring die nodig is om een effectieve CISO te zijn binnen een organisatie:

De rol van een Chief Information Security Officer (CISO) is belangrijk binnen elke organisaties die zich bezighouden met gevoelige gegevens en computersystemen, maar niet alle CISO’s hebben dezelfde verantwoordelijkheden of taken. Daarom zijn de vereisten ook verschillend, afhankelijk van het type organisatie.

Sommige organisaties vereisen bijvoorbeeld dat hun CISO een bachelordiploma in computerwetenschappen heeft, terwijl andere bedrijven dergelijke kwalificaties niet verplichten als ze vijf jaar ervaring kunnen aantonen met het werken aan IT-gerelateerde projecten.

De meest voorkomende eis in alle bedrijfstakken is relevant voor werkervaring en opleiding. Er is echter niet veel standaardisatie als het gaat om de onderwijsvereisten, elk bedrijf heeft verschillende behoeften , afhankelijk van de grootte en de branche.

Industriële standaardcertificeringen:

De CISO moet in veel onderwerpen thuis zijn, niet alleen op het gebied van beveiliging, maar ook bedrijfsgerelateerd. Enkele van de beveiligingscertificeringsprogramma’s die het technologische aspect hiervan proberen te dekken, zijn:

ISC2-certificeringen

Certified Information Systems Security Professional (CISSP): Dit is een wereldwijd erkend certificaat voor professionals in de informatiebeveiligingswereld. Echter zijn er veel vragen gerezen over de relevantie van deze certificering voor de professionals die een diepgaander technisch begrip van cyberdreigingen willen aantonen en hoe cyberbeveiligingsoplossingen kunnen worden ontworpen en geïmplementeerd.

ISACA-certificering

Gecertificeerd informatiebeveiligingsmanager (CISM):de toonaangevende referentie voor informatiebeveiligingsmanagers, de CISM is ontworpen voor mensen die informatiebeveiligingsprogramma’s ontwerpen, bouwen en beheren.

Gecertificeerd in risico- en informatiesystemencontrole: (CRISC) De CRISC is een referentie voor professionals in beveiligingsbeheer en voor projectmanagers die verantwoordelijk zijn voor de informatiebeveiliging. Het omvat risico-identificatie, risicobeoordeling, respons & mitigatie, en controlemonitoring.

Gecertificeerd in de governance van enterprise IT(CGEIT) certificeert uw begrip van it-governanceprincipes en -praktijken voor ondernemingen. De CGEIT-certificering helpt u om uw geloofwaardigheid en expertise op het gebied van governance, risicobeheer, strategieformulering, nalevingskwesties en de nieuwste IT-innovatie vast te stellen.

Tips om een succesvolle CISO te zijn

 • Wees een goede communicator
 • Kennis hebben van de zakelijke kant van software en hardware
 • Ervaring hebben met het beheren van beveiliging, IT-projecten of gerelateerde taken
 • Bekend zijn met de technische infrastructuur van het bedrijf. Zoals netwerken, firewalls, databases en besturingssystemen.
 • Wees proactief en vergaar kennis met betrekking tot de richting van de industrie.

Met zoveel belangrijke gegevens op het spel, is het belangrijk dat de verantwoordelijkheden van de CISO zo serieus mogelijk worden uitgevoerd. Een organisatie kan het zich niet veroorloven om haar gevoelige informatie in gevaar te brengen omdat iemand niet de juiste voorzorgsmaatregelen heeft genomen.

Als dit allemaal intimiderend klinkt en u hulp of advies wil krijgen bij het toepassen van deze principes, laat het ons dan weten. Ons team van experts staan voor u klaar om samen met u te werken en adviseren bij het trainen en begeleiden van een geweldig cyberbeveiligingsplan. Een goed cybersecurity plan voor uw organisatie dat u beschermt tegen toekomstige aanvallen op organisatorische activa door kwaadwillende actoren.

CISO: Verhogen van de effectiviteit door de rollen en verantwoordelijkheden te leren begrijpen

CISO: Increase Effectiveness through understanding the Roles and Responsibilities

A CISO’s job is a challenging one. To increase effectiveness, understanding the roles and responsibilities that come with this position is crucial.

As the CISO of an organization, you are responsible for protecting and maintaining the integrity of organizational data. In this article, we will discuss what it means to be a Chief Information Security Officer (CISO) in an organization, as well as some tips on how to go about being more effective at your job.

What Is the CISO Role?

The Chief Information Security Officer (CISO) is an executive-level position, as the CIO. However, the attention of the CISO is primarily on the protection of data through the process of information and cybersecurity.

A CISO is responsible for identifying security risks to the organization’s information assets.

Protecting the data and intellectual property and reputation from both internal and external threats, as well as maintaining the integrity of organizational assets by identifying risks that could do harm to the company’s information systems.

Responsibilities of A CISO

The Chief Information Security Officer (CISO) has many responsibilities within the information security rhythms such as:

  • Developing and overseeing the cybersecurity strategy.
  • Define the organization’s security goals and objectives
  • Create a plan to achieve the goals and objectives
  • Development of information security policies and procedures to protect the organization from cybersecurity harm.
  • Implement the security policies, procedures, and guidelines for employees to follow.
  • Conduct regular risk assessments of all systems and managing the organization’s cybersecurity.
  • Identify resources needed for prevention strategies.
  • Preparing budgets for cyber-security initiatives.
  • Coordinating cybersecurity initiatives with other members of management.
  • Establishing priorities among competing needs.
  • Planning for security breaches and develop an incident response plan.
  • Develop, implement, and manage the Information Security Awareness and Training Programs.
  • Ensure adequate staffing is available with the necessary skills to carry out tasks related to information security management.

While the CISO has many duties, they all revolve around one key mission:

Protecting organizational data from unauthorized access, damage, or theft.

The CISO is a key member of the organization’s leadership team. The role and responsibilities that they have are very important for an organization to protect their data from cyber-attacks.

They also serve as an advisor on all things related to information security, including establishing business objectives, policies, and standards; developing new products or services while balancing risk and security requirements; and implementing tools for identifying, monitoring, or preventing threats.


Positioning of The CISO Role in An Organisation

The organizational structure of an enterprise defines where its chief information security officer (CISO) fits in. The CISO’s responsibilities and functions vary depending on the size of the organization.

Large Enterprise

Typically, a large enterprise will have an IT department with a CIO or other senior-level positions like director of information technology (IT), vice president for computing services, head of Network Operations Centre, Systems Administration.

In such an organization the CIO is the most senior-level IT position responsible for all aspects of an enterprise’s technology resources and infrastructure (including hardware, software, telecommunications networks), It oversees other senior-level positions in that organization with responsibilities for computing services like network operations center or systems administrator.

In such an organization, there could be a CISO that reports to the CIO. Lately, it is common to have a CISO that reports directly to the CEO even in an organization with a CIO. This ensures information security is getting the full attention it deserves.

Medium-Sized Organization

Many medium-sized organizations do not have a CIO; instead, they have a CISO that reports directly to the CEO of the organization and oversee information security needs.

A chief information security officer (CISO) is responsible for protecting an enterprise’s critical business data, intellectual property, systems infrastructure, and reputation from cyberattacks by criminals, terrorists, or nation-states. The role requires a deep understanding of emerging risks.

In A Small Organisation

In a small company or start-up, for example, it may not be possible to have a full-time CISO handling security so, you often have someone handling security in combination with other managerial tasks like budgeting and strategic planning. This is not typically an ideal arrangement but can work if this person could be assisted by an external CISO or a Virtual CISO.

How Does A CISO Fulfil These Responsibilities?

The CISO also takes part in the design of a company’s security policies and procedures to protect its IT assets. This includes overseeing any disaster recovery or contingency plans that are executed, as well as serving on the team for assessing risks and vulnerabilities.

The CISO shares this information with executives so they can make sound decisions about their organization’s security measures.

This includes overseeing any disaster recovery or contingency plans that are executed, as well as serving on the team for assessing risks and vulnerabilities. He shares this information with executives so they can make sound decisions about their organization’s security measures.

To be effective a CISO must have a strong understanding of the organization’s business. The information security department is part of an organization and not independent of it, which means that they need to understand how all departments operate in order to best protect them.

The CISO should also have knowledge on what would be detrimental for the company if exposed or compromised.

The CISO also advises on how to respond in an emergency, such as a data breach or cyberattack, so that recovery is swift and effective. A well-trained cybersecurity team can minimize damage to company information assets from malicious insiders who are looking for ways to profit by selling trade secrets.

The chief security officer often has knowledge of investigations into disasters because they have access to valuable forensic evidence if it’s required in order to assess damages and losses incurred by the company due to sabotage, espionage, or terrorism.

They may be called upon during legal proceedings following any incident where IT was compromised during periods when systems were not up to date with patches or other anti-malware software.

Risk Management

Information Security Risk Management

The CISO is responsible for performing risk assessments to identify the potential vulnerabilities that could lead to data breaches and recommend solutions in order to limit harm or damages. This includes developing policies, procedures, and standards of security operation needed by all company employees with regards to access control, identification management, and privileged user roles.

Identifying and implementing safeguards, controls, or countermeasures to protect information assets from unauthorized access. This includes identity management, data loss prevention (DLP), firewall/intrusion detection systems, and encryption technologies.

The Chief Information Security Officer is also responsible for managing the vulnerability assessment and penetration testing programs. These initiatives are designed to identify, manage risks through a set of methods such as scanning networks, reviewing codebases or performing manual tests on applications, operating systems, networks, or other IT assets.

A good CISO must be able to spot potential risks and vulnerabilities in an organization quickly. It is important that the CISO maintain his awareness of current threats and exploitations to know how best to protect the information assets. It is critical that the CISO is aware of current threats and exploitation and be informed of how best to protect the information assets in helping the organization decide on the controls to implement.

The Development of a disaster recovery plan

The CISO should understand how the business operates, to be able to provide advice on the extra protection measures needed for its valuable information assets, especially during a disaster.

The CISO is responsible for developing a disaster recovery plan to safeguard company assets in case of emergencies, such as natural disasters and hacking attacks. Oversees any disaster recovery or contingency plans that are executed, as well as serving on the team for assessing risks and vulnerabilities. Shares this information with executives so they can make sound decisions about their organization’s security measures.

Overseeing protective controls against electronic threats on enterprise networks like malware, viruses, ransomware, and DDoS attacks; monitoring online activity 24/hours per day with real-time alerts so that employees know when an attack is underway before it can do damage to computers’ systems.

Help Organisation Comply with Regulations

A chief information security officer’s (CISO) functions include ensuring adherence to both government regulations such as Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA).

General Data Protection Regulation (GDPR) and industry standards such as ISO 27001:2013, Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS).

Internal and External Auditing & Review

A CISO helps the organization to coordinate internal security audits, including periodic reviews of the company’s security policy documents. The CISO may be involved in overseeing external auditors who review their compliance with industry standards such as ISO 27001 and SOC. The CISO will provide feedback to executives on any areas that need improvement or changes.

Web Monitoring

In today’s ‘world of high competition and social media, it is important to ensure proper management of the reputation of an organization online. The Chief Security Officer should have measures in place to monitors the internet and social media sites for malicious content that could negatively affect the organization.

Processes have to be put in place to use Open-Source Intelligence (OSINT) to monitor for threats, vulnerabilities, and information leaks. OSINT is the discovery and analysis of information about individuals or organizations using open sources on the internet. This can include social media, blogs, etc. It helps to discover areas that are not readily available in the public domain.

OSINT can help you to:

 • Understand your competition and adversary better.
 • Identify up-and-coming trends that could affect the security posture of your organization and customers.

Cybersecurity Training and Awareness

The CISO should ensure staff has a general awareness of the risks around cybersecurity as well as how they should respond in a crisis. The goal is for every employee to understand their role and what they can do to help protect company information.

Security awareness programs are designed to help employees identify and avoid cyber threats. These types of security programs help your employees to be situation-aware so they can react to both current and future cybersecurity threats. It is important for all members of an organization to have this knowledge to the protect organization’s assets.

Intellfence-Cybersecurity Awareness Training Module

Skills to be an Information Security Officer

A CISO must have strong knowledge and understanding of IT, computer security, information technology law, information systems. The ability to think strategically about the potential risks that could threaten business operations.

Superior analytical capabilities with an ability to conduct comprehensive assessments of risk levels for various vulnerabilities or threats in order to protect data from accidental damage or loss as well as an intentional intrusion by hackers into organizations’ networks, computers, and databases containing sensitive user data such as passwords or credit card numbers are required.

These cybersecurity professionals need strong social engineering prevention background because they may also be involved in training and awareness efforts to safeguard against social engineering.

Being vast in technology is also essential to implement security measures that will protect systems from intrusion, leaked data, or other breaches. A chief information security officer should possess the ability to understand how computer systems work, be able to properly assess their vulnerabilities, and know what action is required when they are under attack or compromised in some way. Have a good understanding of different technologies.

These professionals must have excellent problem-solving skills because they will constantly need a solution for whatever security challenges come up in the organization. An effective CISO needs an understanding of what constitutes sensitive information, how that can be compromised, and how one might go about fixing such a violation.

Interpersonal skills

A good chief information security officer must have excellent interpersonal skills to deal with other members of the staff properly. The ability to maintain composure under pressure is another crucial requirement because he/she may have to coordinate multiple teams during an emergency situation; such situations could include software outages or cyberattacks against computer systems within the area of control.

Strong Communication Skills

A CISO needs to have strong communication skills: verbal; written; presentation and facilitation skills and interpersonal skills. Some two key people the CISO interacts with are the CEO and CFO, CIO, so they need to be able to articulate their strategic plan for security in a way that is comprehensible without jargon or acronyms.

They also need good listening skills – being able to understand not only what is being communicated to them, but also the tone of voice used.

Strong Leadership Skills

Chief Information Security Officers wear many hats daily and must act as a leader at times while still being flexible enough to handle unexpected situations; developing these qualities helps create an effective CISO in an organization.

An effective CISO needs strong leadership skills to manage and oversee a team of engineers as well as project managers.

Good People Skills

The CISO interacts with a lot of people, both internally and externally. The ability to communicate effectively can help foster goodwill among the employees. Those who are particularly skilled at this may raise trust levels in others when they speak on highly sensitive issues.

A good relationship with external partners is also important as it helps build rapport and establish a sense of confidence as to the organization’s ability to keep data safe.

Experience needed to be an effective CISO in an organization:

The Chief Information Security Officer (CISO) is an important role in any organization that deals with sensitive data and computer systems, but not all CISOs have the same responsibilities or duties. Therefore, the requirements are also different depending on the organization.

For example, some organizations require their CISO to hold a bachelor’s degree in computer science while other companies do not mandate such qualifications if they can prove five years of experience working on IT-related projects.

The most common requirement across industries is relevant to work experience and training; however, there is not much standardization when it comes to educational requirements because each company has different needs depending on its size and industry sector.

Industrial Standard Certifications:

The CISO needs to be vast in lots of topics that are not only in security but business-related. Some of the security certification programs that try to cover the technological aspect of this are:

ISC2 Certifications

Certified Information Systems Security Professional (CISSP): This is a globally recognized certificate for professionals in the information security arena. Although, there have been lots of questions raised as to the relevance of this certification for professionals to who demonstrate a deep technical understanding of cyber threats and how to design and implement cybersecurity solutions.

ISACA Certification

Certified information security manager: The leading credential for information security managers, the CISM is designed for people who design, build, and manage information security programs.

Certified in risk and information systems control: (CRISC) The CRISC is a credential for security management professionals and project managers responsible for information security. It covers risk identification, risk assessment, response and mitigation, and control monitoring.

Certified in the governance of enterprise IT (CGEIT) certifies your understanding of enterprise IT governance principles and practices. The CGEIT certification helps you to establish your credibility and expertise in governance, risk management, strategy formulation, compliance issues, and the latest IT innovation.

Tips to be a Successful CISO

  • Be a good communicator
  • Knowledgeable about the business side of software and hardware
  • Experience in managing security, IT projects, or related jobs
  • Familiarity with the company’s technical infrastructure. This includes networking, firewalls, databases, and operating systems.
  • Be proactive and understand the direction of the industry.

With so much data at stake, it is important that the CISO’s responsibilities are carried out with as much seriousness as possible. An organization cannot afford to have its sensitive information compromised because someone did not take proper precautions.

If all of this sounds intimidating and you want help enacting these principles, let us know. Our team of experts is ready and waiting to partner with you to help train and mentor you to create a stellar cybersecurity plan for your business or organization that will protect against future attacks on organizational assets by malicious actors.