Hoe een effectief

cyberbeveiligingstrainingen

bewustmakingsprogramma

te ontwerpen en te bouwen

Intellfence BV Home

Hoe te empoweren

CyberSecurity voor uw eindgebruikers

Intellfence BV traint en begeleidt professionals bij het ontwikkelen en implementeren van een cybersecuritytraining en awareness programma voor hun organisatie.

De training behandelt wat een organisatie moet doen om een Cybersecurity-training en awarenesstraining voor eigen gebruikers te ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en te onderhouden als onderdeel van het IT-beveiligingsprogramma.  Het omvat bewustzijns- en trainingsbehoeften van alle gebruikers binnen een organisatie, van werknemers tot supervisors en van functioneel beheerders, tot managers op uitvoerend niveau.

Intellfence-Cybersecurity Awareness Training Module

Inhoud van de Trainings- en Awareness Kit

De Cybersecurity Training and Awareness Kit bevat de volgende aspecten:

 1. Security Awareness en Training Program ontwikkeling Kit
 2. De trainingsmodules
 3. Awareness Kit
 4. Phishing Simulatie Software.

Training Inhoud

 • De training is gericht op het geven van:
 • Hoe maak je een training en awarenessprogramma ontwikkelingsplan.
 • Prioriteitsniveaus bepalen van de huidige beveiligingsonderwerpen.
 • Selecteren van beveiligingsonderwerpen voor de trainingsmodules.
 • Potentiële trainingsgroepen beoordelen.
 • Uitvoeren van een groepsrisicoanalyse.
 • Doelgroepgroepen bekijken en bepalen welke onderwerpen aan welke groep moeten worden gegeven.
 • Identificeren van de unieke doelgroepgroepen binnen uw organisatie en de bedreigingen waarmee ze worden geconfronteerd.
 • Stel een ontwikkelingsplan voor trainingsprogramma’s op.
 • Statistieken identificeren voor het meten van programmasucces
 • Beveiligingsonderwerpen voor trainingsinhoud selecteren en prioriteren.
 • Statistieken selecteren voor het meten van de effectiviteit van het programma.
 • Uitvoeren van enkele laaghangende fruitinitiatieven voor het verzamelen van statistieken: maak bijvoorbeeld een kennistest, feedbackenquête of gamificationgids.
 • Bespreken van mogelijke leveringsmechanismen voor een training, inclusief de aankoop en het gebruik van een leverancier.
 • Als u een leverancier selecteert, bekijkt dan de selectiecriteria van leveranciers en bespreek mogelijke leveranciersopties.
 • Bekijk en selecteer als u de beschikbare inhoud intern maak.
 • Trainingsmodules bouwen.
 • Het maken van een doorlopend trainingsschema.
 • Verantwoordelijkheden definieren en documenteren van uw eindgebruikers ten aanzien van hun beveiliging.

Training deliverables

Aan het einde van de training/workshop zijn de deelnemers in staat om het volgende te doen:

 • Ontwikkelingsplan op maat maken voor hun programma.
 • Tool gebruiken voor het bijhouden van statistieken.
 • Kennisquiz op maat klaarmaken voor distributie.
 • Aangepaste feedback enquête voor training opzetten.
 • Gamification programmaoverzicht maken.
 • Risicoprofiel opstellen voor elke geïdentificeerde doelgroep.
 • Prioriteitsscores voor alle trainingsonderwerpen.
 • Lijst met relevante beveiligingsonderwerpen voor elke geïdentificeerde doelgroepgroep maken.
 • Tool voor leveranciersbeoordeling en shortlist.
 • Aangepaste beveiligingstrainingspresentaties opzetten.
 • Trainingsschema maken.
 • Sjabloon voor taakomschrijving beveiliging ontwerpen.
 • Opleidingsbeleid voor eindgebruikers implementern.

De trainingsmodules

De Toolkit bevat trainingsmateriaal om je op weg te helpen op afstand met training en bewustwording.

 • Trainingsmateriaal – Phishing
 • Trainingsmateriaal – Incidentrespons
 • Trainingsmateriaal – Cyberaanvallen
 • Trainingsmateriaal – Webgebruik
 • Trainingsmateriaal – Fysieke computerbeveiliging
 • Trainingsmateriaal – Wachtwoorden
 • Trainingsmateriaal – Beveiliging voor werknemers op afstand
 • Trainingsmateriaal – Social Engineering
 • Trainingsmateriaal – E-mailsjablonen
 • Trainingsmateriaal – Beveiliging van mobiele apparaten
 • Trainingsmateriaal – Wachtwoordbeheer

 

Security Awareness en Training Program ontwikkeling Kit

 • Een behoeftebeoordelingsinstrument
 • Sjabloon voor beveiliging voor functiebeschrijving van eindgebruiker
 • Handleiding beveiligingstrainingsprogramma
 • Sjabloon voor beveiligingsbewustzijn en trainingsfeedback
 • Ontwikkeling van beveiligingstrainingscampagnes