Inzicht krijgen in preventie van gegevensverlies (Data Loss Prevention, DLP)

Inzicht krijgen in preventie van gegevensverlies (Data Loss Prevention, DLP)

Over de Workshop
Data Loss Prevention (DLP)

Gegevensverlies is een van de grootste beveiligingsuitdagingen waarmee bedrijven vandaag de dag worden geconfronteerd. Dit brengt aanzienlijke risico’s met zich mee voor de organisatie in termen van naleving van regelgeving, financiële en reputatierisico’s die kunnen voortvloeien uit een inbreuk op vertrouwelijke gegevens. De organisatie moet manieren vinden om hun gegevens te beschermen en de gegevens van de klant veilig te houden. DLP-systemen (Data Loss Prevention) is een van de methoden die hiervoor worden gebruikt. Het helpt organisaties bij het identificeren, bewaken en beschermen van gegevens in gebruik en onderweg.

De workshop richt zich op de volgende onderwerpen:

 • Overzicht van datapreventie.
 • De noodzaak van preventie van gegevensverlies.
 • Het risico voor de organisatie van gegevensverlies.
 • Een blik op toonaangevende systemen voor het voorkomen van gegevensverlies.
 • Inzicht krijgen en oplossingen vinden voor het voorkomen van gegevensverlies te implementeren om aan de behoeften op het het werk op het het werk te voldoen.
 • Implementeren van DLP-systemen met SIEM-systemen (Security Information and Events Management).

 

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor professionals die op de hoogte willen blijven van de nieuwe technologie en deze willen toepassen in de praktijk.

 • CISO’s
 • Beveiligingsrisicomanagers
 • Beveiligingsingenieurs
 • Informatiebeveiligingsmanagers.
 • Directeuren informatiebeveiliging.
 • En alle andere beveiligingsprofessionals die op de hoogte willen blijven.

CISO: Verhogen van de effectiviteit door de rollen en verantwoordelijkheden te leren begrijpen

CISO: Verhogen van de effectiviteit door de rollen en verantwoordelijkheden te leren begrijpen

De Chief Information Security Officer (CISO) is een leidinggevende functie, als een CIO. De aandacht van de CISO gaat echter in de eerste plaats uit naar bescherming van gegevens, door middel van het proces van informatie en cybersecurity.

Een CISO is verantwoordelijk voor het identificeren van beveiligingsrisico’s en de informatiemiddelen van de organisatie.

Het beschermen van de gegevens en intellectuele eigendommen, reputatie tegen zowel interne als externe bedreigingen.

Evenals het handhaven van de integriteit van organisatorische activa door risico’s te identificeren die schade kunnen toebrengen aan de informatiesystemen van de organisatie.

Verantwoordelijkheden van een CISO

De Chief Information Security Officer (CISO) heeft veel verantwoordelijkheden binnen de informatiebeveiligingsritmes zoals:

 • Ontwikkelen en overzien van de cybersecurity -strategie.
 • Definieren van de securitydoelen en -doelstellingen van de organisatie
 • Een plan maken om de vastgestelde doelen en doelstellingen te bereiken
 • Beleid en procedures ontwikkelen van informatiebeveiliging om de organisatie te beschermen tegen cyberbeveiligingsschade.
 • Implementeer van het het beveiligingsbeleid, beveiligingsprocedures en de richtlijnen die de werknemers moeten volgen.
 • Regelmatig risicobeoordelingen uitvoeren van alle systemen en het beheren van de cyberbeveiliging binnen de organisatie.
 • Identificeer van de de middelen die nodig zijn voor preventiestrategieën.
 • Voorbereiden van budgetten voor cyberbeveiligingsinitiatieven.
 • Coördineren van cyberbeveiligingsinitiatieven met andere leden in het managementteam.
 • Vaststellen van prioriteiten tussen concurrerende behoeften.
 • Plannen van beveiligingsinbreuken en het ontwikkelen van een incident response plan.
 • Ontwikkelen, implementeren en beheren van de Awareness- en Trainingsprogramma’s voor informatiebeveiliging.
 • Zorgdragen dat er voldoende personeel beschikbaar is met de benodige vaardigheden om deze taken met betrekking tot informatiebeveiligingsbeheer uit te kunnen voeren.

Hoewel de CISO veel taken heeft, draait het om één belangrijke missie:

Het beschermen van organisatiegegevens tegen onbevoegde toegang, schade of diefstal.

De CISO is een belangrijk lid van het managementteam binnen de organisatie. De rol en verantwoordelijkheden die zij hebben zijn zeer belangrijk voor een organisatie om hun gegevens te kunnen beschermen tegen cyberaanvallen.

Ze dienen ook als adviseur over alles met betrekking tot informatiebeveiliging. Waaronder: Het vaststellen van bedrijfsdoelstellingen, -beleid en -normen. Het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten en het balanceren van risico- en beveiligingsvereisten. Implementeren van tools voor het identificeren, monitoren of voorkomen van bedreigingen.

Positionering van de CISO-rol in een organisatie

De organisatiestructuur van een onderneming bepaalt waar de chief information security officer (CISO) in past. De verantwoordelijkheden en functies van de CISO variëren afhankelijk van de grootte van de organisatie.

Grote onderneming

Doorgaans heeft een grote onderneming een IT-afdeling met een CIO of andere functies op senior niveau. Bijvoorbeeld een directeur informatietechnologie (IT), een vice-president voor computerdiensten, of hoofd van een Network Operations Centre, Systems Administration.

In een dergelijke organisatie heeft de CIO vaak de meest senior IT-positie die verantwoordelijk is voor alle aspecten van de technologische middelen en infrastructuur van een onderneming (inclusief hardware, software, telecommunicatienetwerken). Toezicht houden van andere posities op senior niveau in die organisatie met verantwoordelijkheden voor computerdiensten zoals netwerkbewerkingscentrum of systeembeheerder.

In zo’n organisatie kan een CISO zijn die rapporteert aan de CIO. De laatste tijd is het gebruikelijk om een CISO te hebben die rechtstreeks rapporteert aan de CEO, zelfs in een organisatie met een CIO. Dit zorgt ervoor dat informatiebeveiliging de volledige aandacht krijgt die het verdient.

Middelgrote organisatie

Veel middelgrote organisaties hebben geen CIO; in plaats daarvan hebben ze een CISO die rechtstreeks rapporteert aan de CEO van de organisatie en toezicht houdt op de behoeften met betrekking tot informatiebeveiliging.

Een chief information security officer (CISO) is verantwoordelijk voor het beschermen van de kritieke bedrijfsgegevens, intellectuele eigendommen, systeeminfrastructuur en de reputatie van een onderneming tegen cyberaanvallen door criminelen, terroristen of natiestaten. Deze rol vereist een diepgaande kennis van mogelijke risico’s.

In een kleine organisatie

In een klein bedrijf of start-up als voorbeeld is het niet mogelijk om een fulltime CISO in dienst te hebben, Vaak hebben zij iemand die security afhandelt in combinatie met andere leidinggevende taken zoals budgettering en de strategische planning. Meestal is dit geen ideale situatie, maar kan wel werken als deze persoon kan worden bijgestaan door een externe CISO of virtuele CISO.

Hoe vervult een CISO de verantwoordelijkheden?

De CISO neemt ook deel aan het ontwikkelen van het securitybeleid en de procedures van de organisatie om de IT-activa te beschermen. Dit omvat toezicht houden op alle rampenherstel- of noodplannen die worden uitgevoerd, adviseren binnen het team, beoordelen van risico’s en kwetsbaarheden.

De CISO deelt deze informatie met de leidinggevenden zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen over de securitymaatregelen van hun organisatie.

Dit omvat het toezicht houden op alle rampenherstel- of noodplannen die worden uitgevoerd, en het adviseren binnen het team voor het beoordelen van risico’s en kwetsbaarheden. Hij deelt deze informatie met leidinggevenden, zodat zij goede beslissingen kunnen nemen over de beveiligingsmaatregelen van hun organisatie.

Om effectief te zijn, moet een CISO veel afweten van de activiteiten van de organisatie. De afdeling informatiebeveiliging maakt deel uit van een organisatie en is er niet onafhankelijk van, wat betekent dat ze moeten begrijpen hoe alle afdelingen werken om deze het beste te beschermen.

De CISO moet ook kennis hebben van wat schadelijk zou kunnen zijn voor de organisatie als het wordt blootgesteld of gecompromitteerd.

De CISO adviseert ook over hoe te reageren in een noodsituatie, zoals een datalek of cyberaanval, zodat het herstel snel en effectief is. Een goed opgeleid cyberbeveiligingsteam kan schade aan bedrijfsinformatiemiddelen van kwaadwillende insiders die op zoek zijn naar manieren om te profiteren door bedrijfsgeheimen te verkopen minimaliseren.

De chief security officer heeft vaak kennis van onderzoeken naar rampen omdat zij toegang hebben tot waardevol forensisch bewijs als dit nodig is om de schade en verliezen te beoordelen die het bedrijf lijdt als gevolg van sabotage, spionage of terrorisme.

Ze kunnen worden ingezet tijdens juridische procedures na elk incident waarbij IT gecompromitteerd werd tijdens periodes waarin de systemen niet up-to-date waren met patches of andere antimalware-software

Risicomanagement informatiebeveiliging

Risk Management

De CISO is verantwoordelijk voor het uitvoeren van risicobeoordelingen om de mogelijke kwetsbaarheden te identificeren die kunnen leiden tot datalekken. En zal oplossingen aanbevelen om de schade te beperken.

Dit bevat het ontwikkelen van beleid, procedures en beveiligingsstandaarden die alle werknemers van het bedrijf nodig hebben met betrekking tot toegangscontroles, identificatiebeheer en geprivilegieerde gebruikersrollen.

Het identificeren en implementeren van waarborgen, controles of tegenmaatregelen om informatiemiddelen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Dit bevat identiteitsbeheer, preventie van gegevensverlies (DLP), firewall-/inbraakdetectiesystemen en coderingstechnologieën.

De Chief Information Security Officer is ook verantwoordelijk voor het beheer van de programma’s met betrekking tot de kwetsbaarheidsbeoordelingen en penetratietesten.

Deze initiatieven zijn ontworpen om risico’s te identificere en te beheren via een reeks methodieken zoals het scannen van netwerken, beoordelen van codebases of het uitvoeren van handmatige tests op applicaties, besturingssystemen, netwerken of andere IT-assets.

Een goede CISO moet potentiële risico’s en kwetsbaarheden in een organisatie snel kunnen herkennen. Het is belangrijk dat de CISO zich bewust blijft van de huidige bedreigingen en uitbuitingen om te weten hoe de informatiemiddelen het beste kunnen worden beschermd.

Het is van cruciaal belang dat de CISO op de hoogte is van de huidige bedreigingen, uitbuitingen en geïnformeerd wordt hoe de informatiemiddelen het beste kunnen worden beschermd om de organisatie te helpen beslissen over de uit te voeren controles.

De ontwikkeling van een noodherstelplan

De CISO moet kunnen begrijpen hoe het bedrijf werkt, om het juiste advies te kunnen geven over de extra beschermingsmaatregelen die nodig zijn voor hun waardevolle informatiemiddelen, vooral tijdens een ramp.

De CISO is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een disaster recovery plan om bedrijfsmiddelen te kunnen beschermen in geval van calamiteiten, zoals natuurrampen en hackaanvallen. Houdt ook toezicht op alle rampenherstel- of noodplannen die worden uitgevoerd en zit in een team voor het beoordelen van risico’s en kwetsbaarheden.

Hij deelt deze informatie met de leidinggevenden zodat ze goede beslissingen kunnen nemen over de beveiligingsmaatregelen van hun organisatie.

Toezicht houden op beschermende controles tegen elektronische bedreigingen op bedrijfsnetwerken zoals malware, virussen, ransomware en DDoS-aanvallen. 24 uur per dag monitoren van onlineactiviteiten met realtime waarschuwingen, zodat werknemers weten wanneer een aanval aankomt voordat deze schade kan toebrengen aan de systemen van computers.

Eenorganisatie helpen te voldoen aan regelgevingen

De taken van een chief information security officer (CISO) omvat het waarborgen van het naleven van zowel overheidsregels als health insurance portability en accountability act (HIPPA).

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en industriestandaarden zoals ISO 27001:2013, Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS).

Interne -externe auditing en beoordeling

Een CISO helpt de organisatie bij het coördineren van interne beveiligingsaudits, waaronder periodieke beoordelingen van de beveiligingsbeleidsdocumenten van het bedrijf.

De CISO kan betrokken zijn bij het toezicht op externe auditors die hun naleving van industrienormen zoals ISO 27001 en SOC beoordelen. De CISO zal feedback geven aan leidinggevenden over alle gebieden die verbetering of veranderingen nodig hebben.

Web-monitoring

In de huidige wereld van grote concurrentie en sociale media is het belangrijk om voor een goed beheer van de reputatie te zorgen van de organisatie online. De Chief Security Officer moet maatregelen nemen om het internet en sociale mediasites te monitoren op schadelijke inhoud die de organisatie negatief kan beïnvloeden.

Processen moeten worden opgezet om Open-Source Intelligence (OSINT) te gebruiken om te controleren op bedreigingen, kwetsbaarheden en informatielekken.

OSINT is het ontdekken en analyseren van informatie over personen of organisaties die open bronnen op internet gebruiken. Dit kunnen sociale media, blogs, en meer zijn. Het helpt om gebieden te ontdekken die niet direct beschikbaar zijn in het publieke domein.

OSINT kan u helpen om:

 • De concurrentie beter begrijpen.
 • Identificeren van opkomende trends die van invloed kunnen zijn op de beveiligingshouding van uw organisatie en klanten.

Cybersecuritytraining en -Awareness (bewustzijn)

De CISO moet ervoor zorgen dat het personeel zich algemeen bewust is van de risico’s rond cyberbeveiliging en hoe ze moeten reageren tijdens een crisis. Het doel is dat elke werknemer zijn rol begrijpt en wat hij kan doen om de bedrijfsinformatie te beschermen.

Beveiligingsbewustzijnsprogramma’s zijn ontworpen om werknemers te helpen cyberdreigingen te identificeren en te voorkomen. Dit soort beveiligingsprogramma’s helpen uw werknemers om situatiebewust te worden, zodat ze kunnen reageren op zowel huidige als toekomstige cyberbeveiligingsbedreigingen.

Het is van belang dat alle medewerkers van de organisatie deze kennis hebben om de activa van de organisatie te beschermen.

Vaardigheden om een Information Security Officer te zijn

Intellfence-Cybersecurity Awareness Training Module

Een CISO moet een gedegen kennis en begrip hebben van IT, computerbeveiliging, informatietechnologierecht, informatiesystemen. Het vermogen om strategisch na te denken over de potentiële risico’s die de bedrijfsvoering kunnen bedreigen.

Superieure analytische mogelijkheden met de mogelijkheid om uitgebreide beoordelingen uit te voeren van risiconiveaus voor verschillende kwetsbaarheden of bedreigingen om gegevens te beschermen tegen onbedoelde schade of verlies, evenals een opzettelijke inbraak door hackers in netwerken, computers en databases van organisaties met gevoelige gebruikersgegevens zoals wachtwoorden of creditcardnummers zijn vereist.

Deze cybersecurity professionals hebben een sterke social engineering-preventieachtergrond nodig, omdat ze ook betrokken kunnen zijn bij training en bewustmakingsinspanningen om social engineering te beschermen.

Uitgebreide technologie implementeren is ook essentieel om beveiligingsmaatregelen te implementeren die systemen beschermen tegen inbraak, gelekte gegevens of andere inbreuken.

Een chief information security officer moet de mogelijkheid hebben om te begrijpen hoe de computersystemen werken, in staat zijn om hun kwetsbaarheden goed te beoordelen en te weten welke actie er nodig is wanneer ze worden aangevallen of op de een of andere manier worden gecompromitteerd. Een goede kennis beschikken van verschillende technologieën.

Deze professionals moeten beschikken over uitstekende probleemoplossende vaardigheden, omdat ze voortdurend een oplossing nodig hebben voor alle beveiligingsuitdagingen die zich in de organisatie aandienen. Een effectieve CISO heeft inzicht nodig in wat gevoelige informatie is, hoe dat kan worden aangetast en hoe men een dergelijke schending kan oplossen.

Interpersoonlijke vaardigheden

Een goede Chief information security officer moet beschikken over uitstekende interpersoonlijke vaardigheden om goed met andere medewerkers om te kunnen gaan. Het vermogen om met kalmte onder druk te handhaven is een andere cruciale vereiste omdat hij/zij mogelijk meerdere teams moet coördineren tijdens een noodsituatie; dergelijke situaties kunnen softwarestoringen of cyberaanvallen tegen computersystemen binnen het controlegebied omvatten.

Sterke communicatieve vaardigheden

Een CISO moet beschikken over sterke communicatieve vaardigheden: verbaal; schriftelijk; presentatie -faciliteringsvaardigheden en interpersoonlijke vaardigheden.

Enkele belangrijke mensen waarmee de CISO communiceert, zijn de CEO en CFO, CIO, dus ze moeten hun strategisch plan voor beveiliging goed kunnen formuleren op een manier die begrijpelijk is zonder te veel vakjargon of acroniemen.

Ze hebben ook goede luistervaardigheden nodig – ze moeten niet alleen kunnen begrijpen wat er met hen wordt gecommuniceerd, maar ook de tone of voice die gebruikt wordt.

Sterke leiderschapsvaardigheden

Chief Information Security Officers hebben meerdere petten op en moeten soms als leider optreden terwijl ze nog steeds flexibel genoeg moeten zijn om onverwachte situaties aan te kunnen; het ontwikkelen van deze kwaliteiten helpt bij het creëren van een effectieve CISO in een organisatie.

Een effectieve CISO heeft sterke leiderschapsvaardigheden nodig om een team van ingenieurs en projectmanagers te beheren en te kunnen overzien.

Goede mensenlijke vaardigheden (Soft Skills)

De CISO communiceert met veel mensen, zowel intern als extern. Het vermogen om effectief te communiceren kan helpen om goodwill bij de werknemers te bevorderen. Degenen die hier bijzonder bedreven in zijn, kunnen het vertrouwen in anderen verhogen wanneer ze over zeer gevoelige kwesties spreken.

Een goede relatie met externe partners is ook van belang, het helpt bij het opbouwen van een goede band en het creëren van een gevoel van vertrouwen over het vermogen van de organisatie om gegevens veilig te stellen.

Ervaring die nodig is om een effectieve CISO te zijn binnen een organisatie:

De rol van een Chief Information Security Officer (CISO) is belangrijk binnen elke organisaties die zich bezighouden met gevoelige gegevens en computersystemen, maar niet alle CISO’s hebben dezelfde verantwoordelijkheden of taken. Daarom zijn de vereisten ook verschillend, afhankelijk van het type organisatie.

Sommige organisaties vereisen bijvoorbeeld dat hun CISO een bachelordiploma in computerwetenschappen heeft, terwijl andere bedrijven dergelijke kwalificaties niet verplichten als ze vijf jaar ervaring kunnen aantonen met het werken aan IT-gerelateerde projecten.

De meest voorkomende eis in alle bedrijfstakken is relevant voor werkervaring en opleiding. Er is echter niet veel standaardisatie als het gaat om de onderwijsvereisten, elk bedrijf heeft verschillende behoeften , afhankelijk van de grootte en de branche.

Industriële standaardcertificeringen:

De CISO moet in veel onderwerpen thuis zijn, niet alleen op het gebied van beveiliging, maar ook bedrijfsgerelateerd. Enkele van de beveiligingscertificeringsprogramma’s die het technologische aspect hiervan proberen te dekken, zijn:

ISC2-certificeringen

Certified Information Systems Security Professional (CISSP): Dit is een wereldwijd erkend certificaat voor professionals in de informatiebeveiligingswereld. Echter zijn er veel vragen gerezen over de relevantie van deze certificering voor de professionals die een diepgaander technisch begrip van cyberdreigingen willen aantonen en hoe cyberbeveiligingsoplossingen kunnen worden ontworpen en geïmplementeerd.

ISACA-certificering

Gecertificeerd informatiebeveiligingsmanager (CISM):de toonaangevende referentie voor informatiebeveiligingsmanagers, de CISM is ontworpen voor mensen die informatiebeveiligingsprogramma’s ontwerpen, bouwen en beheren.

Gecertificeerd in risico- en informatiesystemencontrole: (CRISC) De CRISC is een referentie voor professionals in beveiligingsbeheer en voor projectmanagers die verantwoordelijk zijn voor de informatiebeveiliging. Het omvat risico-identificatie, risicobeoordeling, respons & mitigatie, en controlemonitoring.

Gecertificeerd in de governance van enterprise IT(CGEIT) certificeert uw begrip van it-governanceprincipes en -praktijken voor ondernemingen. De CGEIT-certificering helpt u om uw geloofwaardigheid en expertise op het gebied van governance, risicobeheer, strategieformulering, nalevingskwesties en de nieuwste IT-innovatie vast te stellen.

Tips om een succesvolle CISO te zijn

 • Wees een goede communicator
 • Kennis hebben van de zakelijke kant van software en hardware
 • Ervaring hebben met het beheren van beveiliging, IT-projecten of gerelateerde taken
 • Bekend zijn met de technische infrastructuur van het bedrijf. Zoals netwerken, firewalls, databases en besturingssystemen.
 • Wees proactief en vergaar kennis met betrekking tot de richting van de industrie.

Met zoveel belangrijke gegevens op het spel, is het belangrijk dat de verantwoordelijkheden van de CISO zo serieus mogelijk worden uitgevoerd. Een organisatie kan het zich niet veroorloven om haar gevoelige informatie in gevaar te brengen omdat iemand niet de juiste voorzorgsmaatregelen heeft genomen.

Als dit allemaal intimiderend klinkt en u hulp of advies wil krijgen bij het toepassen van deze principes, laat het ons dan weten. Ons team van experts staan voor u klaar om samen met u te werken en adviseren bij het trainen en begeleiden van een geweldig cyberbeveiligingsplan. Een goed cybersecurity plan voor uw organisatie dat u beschermt tegen toekomstige aanvallen op organisatorische activa door kwaadwillende actoren.

Privacy – Bescherm je digitale voetafdruk

Privacy – Bescherm je digitale voetafdruk

Wat is privacy?

Er zijn veel verschillende definities van ‘privacy’. Wij leggen ons toe op persoonlijke privacy, dat is de bescherming van de informatie over jou die anderen verzamelen. In de digitale wereld van vandaag zou je versteld staan van alle verschillende entiteiten die niet alleen informatie over je verzamelen, maar die informatie vervolgens ook legaal delen of verkopen. Telkens wanneer je online iets bekijkt of koopt, een video bekijkt, boodschappen doet, naar de dokter gaat of een applicatie op je smartphone gebruikt, wordt informatie over je verzameld. Deze informatie kan worden gebruikt om je goederen of diensten te verkopen, je rentetarieven voor leningen te bepalen, het soort medische zorg te bepalen dat je krijgt of de banen waarvoor je in aanmerking komt. Bovendien kan deze informatie, als ze in verkeerde handen valt, door cyberaanvallers worden gebruikt om je als doelwit te nemen en aan te vallen.

Het doel van het handhaven van persoonlijke privacy is het beheren van je digitale voetafdruk, d.w.z. – proberen te beschermen en te beperken welke informatie over jou wordt verzameld. Wees je ervan bewust dat het in de huidige digitale wereld bijna onmogelijk is geworden om helemaal geen digitale voetafdruk te hebben en dat elke organisatie-informatie over je verzamelt; we kunnen dit alleen proberen beperken.

Stappen die je kan nemen om je privacy te helpen beschermen

Er is geen enkele stap die je kan nemen om al je privacyproblemen op te lossen. In plaats daarvan zal je verschillende stappen moeten nemen, waarbij elke stap op een kleine manier helpt. Hoe meer stappen je neemt, hoe meer je je privacy beschermt.

Beperk wat je post online en deelt met anderen, zoals op internetfora of op sociale media. Dit houdt ook in dat je voorzichtig moet zijn met welke foto’s en selfies je deelt. Zelfs op gesloten internetfora of wanneer je sterke privacy instellingen instelt, moet je ervan uitgaan dat alles wat je post op een gegeven moment openbaar kan worden.

Controleer bij het creëren van online accounts welke informatie websites over je verzamelen door hun privacybeleid te controleren en geef enkel die info, die je verplicht moet geven. Als je je zorgen maakt over welke informatie wordt verzameld, gebruik de site dan niet.
Wees je ervan bewust dat er informatie over je wordt verzameld ongeacht de privacy instellingen die je instelt, vooral op gratis diensten zoals Facebook of WhatsApp. Deze diensten baseren hun bedrijfsmodel op het verzamelen van gegevens over wat je doet en met wie je omgaat. Als je echt bezorgd bent over je privacy, gebruik dergelijke gratis websites dan niet.

Beoordeel mobiele apps voordat je ze downloadt en installeert. Komen ze van een betrouwbare aanbieder? Zijn ze al lang beschikbaar? Hebben ze veel positieve beoordelingen? Controleer de toestemmingsvereisten. Moet de mobiele app echt je locatie kennen of toegang krijgen tot al je contacten? Als je twijfelt, kies dan voor een andere app. Zoek naar apps die privacy aanmoedigen en je privacy instellingen geven. Hoewel je misschien meer moet betalen voor een app die je privacy respecteert, kan het de moeite waard zijn.

Overweeg om een Virtual Private Network (VPN) te gebruiken voor je internetverbindingen, vooral wanneer je een openbaar netwerk gebruikt, zoals gratis WiFi. Als je een browser gebruikt, stel dan de privacy instellingen in op privé of incognito om te beperken welke informatie wordt gedeeld, hoe cookies worden gebruikt en opgeslagen, en om je zoekgeschiedenis te beschermen. Overweeg privacy extensies zoals Privacy Badger of browsers met focus op privacy.

Overweeg om anonieme zoekmachines te gebruiken, zoals DuckDuckGo of StartPage. In veel opzichten is privacy iets heel moeilijks om te beschermen, omdat zo veel afhangt van de privacywetten en -voorschriften van het land waarin je woont en de ethiek van de bedrijven waarmee je zaken doet. Hoewel je nooit echt al je privacy kan beschermen in dit technologische tijdperk waarin we leven, zullen deze stappen helpen om de hoeveelheid informatie die over je wordt verzameld te beperken.

Bronnen
privacy instellingen instellen:
https://staysafeonline.org/stay-safe-online/managing-your- privacy/manage-privacy-settings/

Bescherming tegen identiteitsdiefstal:
https://www.sans.org/security-awareness- training/resources/identity-theft

Virtual private network:
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/virtual-private- networks-vpns

Open source intelligence:
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/search- yourself-online

Vertaald voor de community door: Andries Bomans
OUCH! Gepubliceerd door SANS Security Awareness en wordt verspreid onder de Creative Commons BY-NC-ND 4.0 license. Het staat u vrij om deze nieuwsbrief te delen of te verspreiden zolang u hem niet verkoopt of wijzigt. Redactionele raad: Walt Scrivens, Phil Hoffman, Alan Waggoner, Les Ridout, Princess Young

Guest Editor Joshua Wright

Guest Editor Joshua Wright

Gastredacteur
Kenton Smith is een gerespecteerde cyberbeveiligingsconsultant en -adviseur in Calgary, Canada, gespecialiseerd in de ontwikkeling, het beheer en de beoordeling van beveiligingsprogramma’s. Hij geeft les uit het SANS management curriculum en je vindt hem op Twitter onder@kentonsmith of, occasioneel op kentonsmith.net.